Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ
Cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục hút tiền
Quỳnh Hoa
01/09/2021
Cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục hút tiền
Khi những cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch phân hoá và đi ngang thì nhóm cổ phiếu midcap và penny lại thu hút được dòng tiền và giao dịch rất sôi động.