Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: cổ phần
Vỡ mộng với DXS
Quỳnh Hoa
18/07/2021
Vỡ mộng với DXS
Lượng hàng giá rẻ, có thể được các cổ đông hiện hữu tung ra ồ ạt trên thị trường. Trước thềm niêm yết DXS, lãnh đạo Công ty cổ phần Đất Xanh đã bán ra hàng triệu cổ phần.