Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: chủ tịch Đạt Phương
3 nguyên tắc của Chủ tịch Đạt Phương
Quỳnh Hoa
10/02/2021
3 nguyên tắc của Chủ tịch Đạt Phương
Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG) tin tưởng, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với cách điều hành của Chính phủ, năm 2021 các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty đều có triển vọng tốt hơn nhiều”.