Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Chợ nông sản Thủ Đức
Thuduc House (TDH) lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng  năm 2020
Cát Tiên
08/02/2021
Thuduc House (TDH) lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng năm 2020
Trong năm, TDH thực hiện bán toàn bộ phần vốn còn lại tại Chợ nông sản Thủ Đức, tuy vậy, trên BCTC, TDH vẫn đang cho vay đối với Công ty quản lý chợ 81,6 tỷ đồng