Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Chào bán cổ phiếu
FLC sắp chào bán 497 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng
Thu Uyen
08/10/2021
FLC sắp chào bán 497 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng
Lượng cổ phần mới tương đương với 70% số cổ phiếu FLC hiện đang lưu hành. Với tỷ lệ 10:7, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới.