Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: casa
VCB: Năm đầu bán bancassurance đã đạt hơn 400 tỷ đồng 
Quỳnh Hoa
01/03/2021
VCB: Năm đầu bán bancassurance đã đạt hơn 400 tỷ đồng 
2020 là năm đầu tiên VCB bắt đầu bán sản phẩm bancassurance của FWD (kể từ tháng 4/2020), với tổng doanh thu phí bảo hiểm năm đầu tiên đạt 417 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ, hoàn thành 105% kế hoạch năm.