Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: canslim
Những cổ phiếu nào nên theo dõi theo tiêu chí CANSLIM trong quý I/2021
Quỳnh Hoa
04/03/2021
Những cổ phiếu nào nên theo dõi theo tiêu chí CANSLIM trong quý I/2021
Được phát triển bởi William O’Neil – Phù thủy chứng khoán phố Wall, CANSLIM được sử dụng để hỗ trợ các quyết định đầu tư thông qua việc xác định các cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả.