Logo
Hiển thị 3 kết quả cho tag: cá tra
Cá tra sắp phá vỡ mức giá kỷ lục, IDI đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng
Quỳnh Hoa
20/03/2022
Cá tra sắp phá vỡ mức giá kỷ lục, IDI đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng
Chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra ngày 10/4 tới tại An Giang, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đa quốc gia IDI (mã IDI) đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 900 tỷ đồng.
Mirae Asset dự phóng cổ phiếu IDI giá 29.600 đồng/CP
Quỳnh Hoa
25/07/2022
Mirae Asset dự phóng cổ phiếu IDI giá 29.600 đồng/CP
Mirae Asset dự phóng IDI có thể xuất khẩu 54.400 tấn thành phẩm cá tra với mức giá trung bình 2,9 USD/kg. Nhờ vậy tổng doanh thu hợp nhất IDI năm 2022 dự phóng đạt 8.678 tỷ đồng (tăng 52% so với năm trước).
Tháng 4, xuất khẩu cá tra tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, IDI đạt kim ngạch hơn 15 triệu USD
Quỳnh Hoa
09/05/2022
Tháng 4, xuất khẩu cá tra tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, IDI đạt kim ngạch hơn 15 triệu USD
So với tháng 4/2021, xuất khẩu cá tra tăng gấp hơn 2 lần với doanh thu 297 triệu USD. Nhờ đó, tính luỹ kế 4 tháng đầu năm, ngành cá tra thu về nguồn ngoại tệ trên 950 triệu USD, tăng 94%.