Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: biến thể Nam Phi Covid - 19
Tổng giám đốc Passion Investment: Thị trường điều chỉnh là cơ hội
Thu Uyen
29/11/2021
Tổng giám đốc Passion Investment: Thị trường điều chỉnh là cơ hội
Theo ông Lã Giang Trung, Tổng giám đốc Passion Investment nhận định, chu kỳ thị trường vẫn đi lên, thế nên sau mỗi đợt điều chỉnh lại là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục một cách phù hợp