Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Bất động sản Bắc Bình
UBND huyện Bắc Bình: không đồng ý chủ trương xén đất rừng làm khu phức hợp
Khôi Nguyên
01/03/2021
UBND huyện Bắc Bình: không đồng ý chủ trương xén đất rừng làm khu phức hợp
UBND huyện Bắc Bình có ý kiến như sau: Đối với khu 1 (diện tích 663,49ha), huyện thống nhất chủ trương thu hút đầu tư dự án khu phức hợp Centraland.