Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Bảo hiểm Bảo Minh
Bảo hiểm Bảo Minh chuẩn bị nới room
Quỳnh Hoa
08/07/2021
Bảo hiểm Bảo Minh chuẩn bị nới room
Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI - sàn HOSE) sẽ nới room ngoại lên 100% mở đường cho việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.