Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: bán lẻ
Những cổ phiếu tăng mạnh nhất khi dịch bệnh dần được kiểm soát
Phan Vinh
20/09/2021
Những cổ phiếu tăng mạnh nhất khi dịch bệnh dần được kiểm soát
Agriseco đánh giá sẽ chỉ có một số ít các nhóm ngành có tỷ suất tốt hơn chỉ số chung. Đó là các nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ cao hoặc có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt như hóa chất, kim loại, bán lẻ, dầu khí...