Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: ASM
Sao Mai (ASM): Chưa thể phát hành 78 triệu cổ phiếu cổ tức 2019 và 2020
Thu Uyen
12/09/2021
Sao Mai (ASM): Chưa thể phát hành 78 triệu cổ phiếu cổ tức 2019 và 2020
Sau khi gửi hồ sơ, UBCKNN cho biết đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán.