Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: APEC Group
Vi phạm chào bán trái phiếu, Apec Group bị xử phạt
Quỳnh Hoa
04/12/2021
Vi phạm chào bán trái phiếu, Apec Group bị xử phạt
Hiện nay, UBCKNN đang tiếp tục thực hiện thủ tục để xử phạt Công ty Tập đoàn Cổ phần Tập đoàn Apec Group