Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: 6 tháng đầu năm
DN ngành đường hưởng lợi với biên lợi nhuận tăng phi mã
Thang Nguyen
20/09/2021
DN ngành đường hưởng lợi với biên lợi nhuận tăng phi mã
QNS và Mía đường Sơn La (SLS) đạt biên lợi nhuận gộp tăng đáng kể (QNS: tăng 1.588 điểm cơ bản, SLS: tăng 818 điểm cơ bản) trong 6 tháng đầu năm 2021, trong khi SBT và LSS có những thay đổi nhỏ.