Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: 5%/năm
Trần lãi suất huy động 9,5%/năm chưa đủ giải tỏa áp lực thanh khoản
Quỳnh Hoa
23/12/2022
Trần lãi suất huy động 9,5%/năm chưa đủ giải tỏa áp lực thanh khoản
động thái điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhà nước gần đây mang tính hỗ trợ ngắn hạn, vẫn còn khá nhiều thách thức, áp lực chủ yếu vẫn đến từ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn.