Logo

World bank: dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam khoảng 4,8%

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
04/09/2021 17:41

Theo World bank, dự báo năm 2021, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt khoảng 4,8%, thặng dư tài khoản vãng lai giảm từ 4,6% xuống 0,5%GDP*(dự báo), bội chi ngân sách tăng từ 4,9% lên 6,0%GDP. 

Dự báo về tăng trưởng GDP lần này thấp hơn hẳn 2% so với dự báo do Nhóm Ngân hàng Thế giới đưa ra vào tháng 12/2020, có xét đến tác động tiêu cực của đợt dịch Covid-19 hiện nay đến các hoạt động kinh tế.