Logo

VPS mở rộng tư vấn đầu tư nhưng bản thân lại lỗ tự doanh

Avatar
Đăng bởi: Thang Nguyen
23/07/2021 09:04

Trong quý 2, CTCP Chứng khoán VPS báo lãi sau thuế 159.3 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trong kỳ, mảng tự doanh báo lỗ khi chi phí tự doanh tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của VPS

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VPS

Chi phí hoạt động trong quý 2 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, tăng 147% lên gần 1,660 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán gấp gần 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 580 tỷ đồng.Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, trong quý 2/2021, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động gấp hơn 2.3 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc tăng mạnh doanh thu môi giới chứng khoán (tăng 490% lên hơn 746 tỷ đồng), lãi cho vay và phải thu (tăng 273% lên 199 tỷ đồng) và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL, tăng 55% lên 947 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý là các khoản chi phí liên quan tới tự doanh của Công ty cũng tăng mạnh. Khoản lỗ từ tài sản FVTPL gấp 2 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 982 tỷ đồng; chi phí hoạt động tự doanh tăng 80% lên hơn 82 tỷ đồng. Chi phí tăng mạnh đã khiến mảng tự doanh của VPS báo lỗ hơn 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 76 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2, VPS báo lãi sau thuế hơn 159.3 tỷ đồng, tăng gần 50%. Lũy kế nửa đầu năm, lãi sau thuế gần 361 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của VPS tại thời điểm cuối quý 2 đạt mức gần 19.9 ngàn tỷ đồng, tăng gần 24% so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn cũng tăng mạnh so với đầu năm lên mức hơn 14.65 ngàn tỷ đồng, tăng 34%. Dư nợ cho vay cũng tăng từ hơn 5.8 ngàn tỷ đồng lên gần 7.4 ngàn tỷ đồng.