Logo

Vinaconex lỗ quý II gần 70 tỷ đồng do mua bán lòng vòng cổ phiếu

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
01/08/2021 21:42

Báo cáo tài chính bán niên vừa được Vinaconex (mã VCG) công bố cho biết, quý II, lợi nhuận hợp nhất âm tới 65,8 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Tổng công ty đạt doanh thu 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng.

Lý do Vinaconex lỗ quý II là do mua bán lòng vòng cổ phiếu ND2. Cụ thể, trong quý I/2021, Tổng công ty đã chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã chứng khoán ND2), giảm tỷ lệ sở hữu từ 73% xuống 38% và ghi nhận khoản lợi nhuận 436 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Trong quý II/2021, Tổng công ty lại nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty này để nâng tỷ lệ sở hữu từ 38% lên 51%. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, Tổng công ty phải giảm trừ khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng số cổ phần tương ứng với 35% vốn điều lệ tại ND2 đã ghi nhận trong lợi nhuận hợp nhất quý 1 năm 2021, khiến lợi nhuận hợp nhất quý II âm 65,8 tỷ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế bán niên như trên, các chỉ số của cổ phiếu VCG kém khả quan, thu nhập trên mỗi cổ phần nửa đầu năm chỉ đạt 630 đồng/cổ phần, với thị giá VCG hiện nay là 44.000 đồng/cổ phần, định giá VCG hiện quá cao so với mặt bằng chung của Vn-Index là 16,5x.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý khoản mục nợ của Vinaconex tăng vọt trong quý II lên tới 14.606 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Việc giá nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh sẽ khiến cho các dự án đầu tư công mà Vinaconex trúng thầu và đang thực hiện gặp khó khăn, nếu không quản trị tốt có thể không có lãi, thậm chí lỗ trong thời gian tới.