Logo

Vinaconex lách điều chỉnh kỹ thuật bằng chia cổ phiếu quỹ

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
20/04/2021 21:23

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex (mã VCG) ngày 27/4 tới là HĐQT trình kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ cổ phiếu quỹ. Đây là lượng cổ phiếu doanh nghiệp vừa mua trong quý IV/2020.

Cụ thể, hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được chia thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 9%. Theo quy định hiện nay, việc chia thưởng này không bị điều chỉnh giá vào ngày chốt quyền như chia thưởng từ lợi nhuận để lại hay trả cổ tức bằng cổ phiếu, bởi vậy đây là “cách lách” khôn khéo cho cổ đông VCG. Đáng nói là số cổ phiếu này doanh nghiệp vừa mới mua vào quý IV/2020 với giá quanh 41.000 đồng/cổ phần.

Hiện thị giá VCG dao động quanh 48.000 đồng/cổ phần.

Năm 2021, Vinaconex dự kiến kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt khoảng 12.230 tỷ đồng, tăng 141% với kết quả thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 60% so với thực hiện năm 2020.

Sở dĩ có tình trạng này là do năm 2020 Vinaconex có lợi nhuận tăng đột biến từ hoạt động đầu tư tài chính (bán tài sản, bán vốn ở các công ty con) chứ lợi nhuận không đến từ hoạt động cốt lõi.

Đây là điều các nhà đầu tư cần chú ý vì doanh nghiệp đi lùi về lợi nhuận trong năm 2021, vốn có nhiều thuận lợi sẽ kém hấp dẫn và khó thu hút dòng tiền trên thị trường.