Logo

Tracodi – TCD) ước hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
07/10/2021 21:04
Theo Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi – TCD), với kết quả lợi nhuận thực hiện được trong quý III, Công ty ước hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III ước đạt xấp xỉ 87,4 tỷ đồng, trong đó có đóng góp từ các hợp đồng xây lắp, khai thác đá và ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên kết do chuyển nhượng dự án.

Nửa đầu năm, Công ty đạt doanh thu 1.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 234,1 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 54% và 68,34% kế hoạch năm.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch 3.203 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 12,3%; lợi nhuận trước thuế hơn 343 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 280 tỷ đồng, tăng trưởng 92,4% so với thực hiện năm 2020.

Quý IV, Công ty mẹ nỗ lực thi công sau giãn cách, nhằm ghi nhận sản lượng cho 3 tháng còn lại của năm 2021. Thời gian qua, các dự án tại Quảng Nam vẫn được TCD thi công không dừng, chỉ chậm lại một phần do logistic ảnh hưởng đến vận chuyển. Dự án Casa Mũi Né đã thi công trở lại từ tháng 8, dự án tại Thủ Đức (TP HCM) đã thi công lại sau 30/9.

Hiện nay, TCD mở rộng hoạt động xây lắp sang các dự án hạ tầng bằng việc chủ động đấu thầu hoặc liên doanh với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án có quy mô lớn, có độ phức tạp cao.

Tags: