Logo

TNG thực hiện được 81% chỉ tiêu lãi sau thuế sau 8 tháng

Avatar
Đăng bởi: Phan Vinh
17/09/2021 21:10

Cụ thể, doanh thu tháng 8 đạt hơn 577 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn giảm 8% giúp cho lãi gộp nhích nhẹ, lên hơn 85 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 8 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí bán hàng giảm 48%. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại đồng loạt tăng tốc.

Sau cùng, TNG báo lãi ròng tăng 11%, đạt gần 29 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 của TNG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC tháng 8/2021 của TNG

Lũy kế 8 tháng đầu năm, TNG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 16% và 18% so với cùng kỳ, đạt gần 3,544 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Năm 2021, TNG dự kiến đem về 4,798 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 7% và 14% so với thực hiện năm trước. Ngoài ra, TNG dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 16%, bằng mức cổ tức năm 2020. Đại diện TNG chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: “Hiện nay, đơn hàng Công ty đã xác nhận với khách hàng đảm bảo sản xuất tại các chi nhánh đến hết tháng 8/2021, một số chi nhánh đến tháng 9/2021. Các chi nhánh và Công ty hiện chủ yếu làm việc để xác nhận, đàm phán các đơn hàng cho tháng 10/2021 trở đi”.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, TNG đã thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 81% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021 sau 8 tháng.

Tính đến cuối tháng 8, tổng tài sản của TNG ghi nhận hơn 4,315 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt lên gần 970 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Ngược lại, hàng tồn kho giảm nhẹ, xuống còn 977 tỷ đồng.

Hàng tông kho của TNG tính đến 31/08/2021

Nguồn: BCTC tháng 8 của TNG

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng 25%, lên gần 3,012 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1,781 tỷ đồng (tăng 39%) và dư nợ vay dài hạn gần 631 tỷ đồng (tăng 11%).

Đáng chú ý, trên thị trường, giá cổ phiếu TNG đang giao dịch ở vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết (22/11/2007) đến nay. Sau khi thiết lập đỉnh tại mốc 32,200 đồng/cp (06/09/2021), giá đã giảm nhẹ về mức 31,300 đồng/cp (15/09). Thanh khoản trong 1 tháng trở lại đây cũng được cải thiện hơn, bình quân hơn 3 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu TNG từ đầu năm 2021 đến nay

Nguồn: VietstockFinance

Theo Tài chính & Cuộc sống

https://fili.vn/2021/09/tng-thuc-hien-duoc-81-chi-tieu-lai-sau-thue-sau-8-thang-737-893771.htm