Logo

TCH đuối dần

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
01/08/2021 21:56

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2021 (1/4/2021 – 30/6/2021) với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 405,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 164,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, giảm lần lượt 65,3% và 40,5% so với cùng kỳ.

Giải trình biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 130,3 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho do nhu cầu tăng và công ty đang khẩn trương nhập xe về để bán và các dự án hoàn thành đã bán cơ bản hết sản phẩm và các dự án mới đang triển khai chưa tới giai đoạn bàn giao và hạch toán lợi nhuận.  Hiện TCH đang tập trung tiến độ thi công các dự án nhà ở xã hội tại An Đồng, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu và Hoang Huy Commerce.

Cùng với việc lợi nhuận đi xuống, cổ phiếu TCH chịu áp lực pha loãng rất lớn.

Đầu tháng 5/2021, HĐQT của TCH đã ra nghị quyết thông qua việc chuyển đổi 248.506 trái phiếu mà Shinhan Bank Co.,Ltd và Shinhan – Core Trend Global Fund 1 đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông với thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021. Theo đó, TCH sẽ dự kiến sẽ phát hành thêm 15,015 triệu cổ phần mới (bao gồm 7,212 triệu cổ phần phát hành cho Shinhan – Core Trend Global Fund 1 và 7,803 triệu cổ phần phát hành cho Shinhan Bank Co.,Ltd).

Đây là đợt chuyển đổi thứ 2 của TCH từ đầu năm đến nay. Trước đó vào đầu tháng 3/2021, 2 trái chủ này cũng đã gửi yêu cầu chuyển đổi 350.302 trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông và TCH đã phát hành là 21.166.270 cổ phần để thực hiện chuyển đổi. Trong đó, số cổ phần TCH đã phát hành cho Shinhan Bank Co.,Ltd 10.999.930 cổ phiếu và cho Shinhan – Core Trend Global Fund 1 là 10.166.340 cổ phiếu.

Như vậy, tổng cộng sau 2 đợt chuyển đổi, 2 tổ chức từ Hàn Quốc đã sở hữu hơn 36,181 triệu cổ phần TCH, tương ứng 9,06% số cổ phần lưu hành mới và đưa vốn điều lệ của công ty tăng lên gần 4.000 tỷ đồng. Lưu ý mức giá chuyển đổi chỉ 16.550 đồng/cổ phần, cao hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu TCH trên thị trường.

Bên cạnh tăng vốn điều lệ từ chuyển đổi trái phiếu, TCH dự kiến chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ phát hành 50%). Với mức giá phát hành 12.800 đồng/cp, công ty dự kiến thu về hơn 2.550 tỷ đồng để đầu tư dự án Hoang Huy Commerce (1800 tỷ đồng) và dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (774 tỷ đồng).

Trong bối cảnh lợi nhuận không tăng trưởng, các cổ đông và nhà đầu tư của TCH năm nay sẽ phải chấp nhận áp lực pha loãng, suy giảm hiệu quả sử dụng vốn.