Logo

Tập đoàn cao su (GVR) đặt kế hoạch 4.600 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2021, giảm 12%

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
04/02/2021 23:09

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (GVR) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu lợi nhuận đi lùi so với thực hiện năm trước. GVR dự kiến 27.100 tỷ đồng doanh thu và 4.600 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 12% so với thực hiện năm 2020.

Năm 2021  dự báo tiếp tục là năm khó khăn đối với hoạt động khai thác mủ cao su, do giá bán cao su vẫn ở mức thấp, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn 2020, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ… GVR tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong năm 2021 từ các nguồn khác như thu về thoái vốn đầu tư.

Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, GVR cũng lên kế hoạch tập trung để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2020, GVR đạt 21.171 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,9%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.230 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, vượt 30% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.279 tỷ đồng.