Logo

Sao Mai (ASM): Chưa thể phát hành 78 triệu cổ phiếu cổ tức 2019 và 2020

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
12/09/2021 08:24

Sau khi gửi hồ sơ, UBCKNN cho biết đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán. Nguyên nhân do Công ty chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa thông qua Nghị quyết thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và thời gian thực hiện lấy ý kiến vào quý 4/2021.

Trước đó, ngày 21/7, HĐQT ASM đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020. Cụ thể, ASM sẽ phát hành gần 78 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông, tỷ lệ 30% (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cp mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.

Nếu đợt trả cổ tức thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ nâng từ 2.589 tỷ đồng lên hơn 3.365 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ, UBCKNN cho biết đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán. Nguyên nhân do Công ty chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua.

Được biết tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 và 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ. Tuy nhiên, hình thức chia chưa được xác định và HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho lựa chọn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại thời điểm chia.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

https://doanhnghieptiepthi.vn/sao-mai-asm-chua-the-phat-hanh-78-trieu-co-phieu-co-tuc-2019-va-2020-du-lay-y-kien-co-dong-vao-quy-4-2021-161211009140639132.htm