Logo

Sabeco: chi phí bán hàng tăng mạnh, lãi ròng quý II giảm hơn 14%

Avatar
Đăng bởi: Thiên Ca
30/07/2021 13:30

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần tăng nhẹ 1,3% đạt 1.226 tỷ đồng.

Giá vốn giảm nhẹ hơn nên lợi nhuận gộp tăng 2,5% so với cùng kỳ, đạt 2.263 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhẹ 4,4% với 217 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021, đơn vị: tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của công ty ghi nhận con số âm trong kỳ, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh hơn 54% về 96 tỷ đồng, nhưng xét về giá trị tuyệt đối chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí của Sabeco. Theo đó, công ty đã chi 1.100 tỷ đồng chi phí cho bán hàng, phần lớn cho hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tăng 48% so với cùng kỳ. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế công ty giảm 12%, đạt 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 14,2% đạt 999 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sụt giảm do tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hoá quản lý kinh doanh và đẩy mạnh các hoạt động bán hàng. Chính điều này đã dẫn đến chi phí cho bán của Sabeco trong nửa đầu năm ghi nhận 1.945 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ, trong khi đó, doanh thu chỉ tăng 8,7% đạt 13.088 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận của Sabeco đạt 2.057 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.920 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với nửa đầu năm ngoái.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Sabeco tăng 4,3 % so với cuối năm ngoái, đạt 28.560 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền tăng 15,6% so với đầu kỳ, đạt 3.150 tỷ đồng, ngoài ra công còn có khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm đạt 15.290 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu kỳ.

Tại thời điểm báo cáo, Sabeco không còn ghi nhận khoản đầu tư vào ngân hàng OCB, khoản này có giá trị 216 tỷ đồng vào đầu năm.

Nhờ lượng tiền gửi ngân hàng lớn, trong nửa đầu năm, lãi từ tiền gửi Sabeco thu về hơn 413 tỷ đồng, cùng với đó tăng mạnh khoản doanh thu hoạt động tài chính khác hơn 193 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí đi vay chỉ xấp xỉ 27 tỷ đồng.