Logo

PVN thoái vốn tại PVI: Chưa rõ thời điểm

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
18/12/2021 12:39

Trao đổi với các nhà đầu tư hôm 17/12, về kế hoạch thoái vốn của PVN tại PVI, ông Nguyễn Xuân Hoà, Tổng giám đốc PVI cho biết, theo chủ trương PVN sẽ tiếp tục thoái vốn tại PVI. Tuy nhiên, hiện kế hoạch này đang tạm ngưng chờ các cấp quản lý phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, làm căn cứ để triển khai các kế hoạch thoái vốn của PVN tại các doanh nghiệp thành viên.

Năm 2021, PVI ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Với kết quả khả quan trên, PVI dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2021 cao hơn mức 24% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

PVI cũng đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng hơn trong năm 2022

Năm 2021 là năm có nhiều thay đổi và thành công đối với PVI. Lần đầu tiên, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của PVI đạt doanh thu trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2021 cũng đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về giá cổ phiếu PVI. Tính đến ngày 15/12/2021, giá cổ phiếu PVI đã tăng hơn 60% so với đầu năm. Ngoài ra, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB), một trong những tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới đã chính thức trở thành cổ đông lớn của PVI.