Logo

Phát Đạt (PDR) phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
15/03/2021 19:33

Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/3 để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020. Tỷ lệ chia cổ tức là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 396 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán.

Trước đó công ty bất động sản này từng tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Như vậy, tổng tỷ lệ tạm ứng qua 2 đợt đã là 17%. Công ty có kế hoạch trích tối thiểu 92% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho năm 2020.

Năm 2020, doanh thu PDR đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019 nhờ bán đất nền dự án Bàu Cả và dự án tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 39,6%, lên mức 1.220 tỷ đồng. EPS đạt 2.926 đồng. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất công ty từng đạt được từ khi lên sàn.

Tính đến hết năm 2020 Phát Đạt còn 974 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra công ty còn có 155 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 11 tỷ đổng thặng dư vốn cổ phần.

Hiện PDR giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử 67.000 đồng/cổ phiếu, tăng 30% so với đầu năm 2021, và gấp 3 lần so với đầu năm 2020. P/E tương ứng 21,81 lần.