Logo

Petrolimex (PLX): Hàng tồn kho tăng mạnh có đáng ngại?

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
31/07/2021 15:38

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận đạt 46.588,7 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 1.513,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 74,4% và 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 52,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.422,4 tỷ đồng lên 4.154,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 18,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 389,6 tỷ đồng lên 2.452 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 100,23 tỷ đồng về âm 0,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 84.835,8 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.249,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 692,5 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 2.741 tỷ đồng, PLX đã hoàn thành được 81,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của PLX, đó là dòng tiền trong 6 tháng đầu năm âm 2.166,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.899,7 tỷ đồng. Dòng tiền âm do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu trong kỳ.

Trong kỳ các khoản phải thu ngắn hạn tăng 59,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.312,6 tỷ đồng lên 11.528,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 32,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.048,5 tỷ đồng lên 12.448 tỷ đồng. Như vậy, hai khoản mục này đã tăng thêm 7.361,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm.

Dù vậy, dưới góc nhìn của chúng tôi, hàng tồn kho tăng mạnh có thể lại trở thành lợi thế của PLX bởi  giá xăng dầu từ đầu năm 2021 đến nay liên tục tăng. Doanh nghiệp mua được giá thấp là một lợi thế.