Logo

Nửa đầu năm, LDG lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
21/07/2021 00:20

CTCP Đầu tư LDG (LDG) công bố lãi ròng chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm, vừa bằng số lẻ trong con số kế hoạch lợi nhuận 301 tỷ đồng cả năm 2021. 

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần 127 tỷ đồng, giảm 72% và lãi ròng ghi nhận 1 tỷ đồng, giảm mạnh 57% so với cùng kỳ. Kết quả này cách xa so với kế hoạch 1.574 tỷ đồng doanh thu và 301 tỷ đồng lợi nhuận

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2, đại diện LDG cho biết, Công ty đang tiến hành bàn giao căn hộ Saigon Intela và đang tháo gỡ các vấn đề pháp lý của dự án Viva Park để có thể bàn giao cho khách hàng trong cuối năm nay nên sẽ ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận của dự án này. Ngoài ra, LDG còn có doanh thu từ dự án Thành Đô,… Toàn bộ kế hoạch triển khai đều đã được hoạch định trước và chuẩn bị từ rất lâu nhưng do đại dịch nên chỉ thay đổi về thời gian ghi nhận và triển khai.

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của LDG  hơn 6.506 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Hàng tồn kho  tăng nhẹ, lên hơn 1.099 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 83% tổng giá trị hàng tồn kho với hơn 268 tỷ đồng đến từ dự án Khu Dân cư Tân Thịnh và 218 tỷ đồng từ dự án Khu Dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu A).

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 16%, lên gần 3.139 tỷ đồng chủ yếu nhờ các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả  gần 3.402 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 532 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn hơn 628 tỷ đồng  và dư nợ vay dài hạn gần 311 tỷ đồng tăng vọt so với con số 552 triệu đồng đầu năm.