Logo

“Nổ” trái phiếu Việt Hưng do chứng khoán Vietinbank tư vấn

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
26/08/2022 22:06

Nhiều trái chủ của CTCP Đầu tư Công nghiệp Việt Hưng (mã trái phiếu VH_BOND_002) đang lo lắng vì đã quá hạn nhiều ngày nhưng đến nay nhà đầu tư chưa nhận được khoản thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu.

Theo chia sẻ của các nhà đầu tư trái phiếu, ngày 8/2/2021, CTCP Đầu tư Công nghiệp Việt Hưng phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất 12%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 8/8/2022.

Tài sản đảm bảo 1 của lô trái phiếu là 100% cổ phần của CTCP Đầu tư Công nghiệp Việt Hưng (trị giá 250 tỷ đồng). Tài sản đảm bảo 2 là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại đường số 8, KCN Long Thành và toàn bộ nhà xưởng, công trình trên đất, máy móc thiết bị của nhà máy cơ khí mạ Hoàng Hưng tại KCN Long Thành, Đồng Nai. Giá trị định giá dự kiến là 325 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản đảm bảo dự kiến là 575 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin, dòng tiền trả nợ lấy từ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của tổ chức phát hành.

Trong thương vụ trên, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã: CTS) đóng vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ gồm tư vấn phát hành trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu của Việt Hưng.

VietinBank – CN TP.HCM là đại lý quản lý các tài khoản, đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Ngày 6/4/2021, Công ty Việt Hưng đã sử dụng toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu là 350 tỷ đồng để thực hiện việc mua bán khoản nợ xấu của CTCP cơ điện Hoàng Hưng thông qua Hợp đồng mua bán nợ số 1396/2021/MBN-VIETINBANKCNHCM – VIETHUNG.

Không hiểu tại sao đến nay việc tiếp cận và thu hồi sang tên tài sản của Việt Hưng vẫn chưa hoàn thành. Dẫn đến lộ trình thanh lý một số tài sản thu giữ và việc huy động tái tài trợ vốn trung dài hạn từ các tổ chức tín dụng cho các tài sản đã mua bị chậm tiến độ.

Trong khi đó, hạn mức tín dụng tại các ngân hàng đều thắt chặt, giá nguyên liệu thép, kẽm biến động mạnh. Vì vậy, Việt Hưng mất khả năng cân đối dòng tiền để trả nợ cho các trái chủ như hợp đồng.