Logo

Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) giá không vượt quá 1x

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
04/09/2021 09:32

Phòng phân tích SHS đánh giá cổ phiếu của TEG với giá mục tiêu 15.200 đồng/cổ phiếu, với những luận điểm chính như sau:

  TEG đang bước vào chu kì tăng trưởng mới với các dự án Bất động sản đang và chuẩn bị triển khai, đồng thời với tham vọng tham gia sâu hơn vào mảng năng lượng tái tạo sau khi tái cơ cấu hàng loạt các công ty con và liên kết trong năm 2020.  

  TEG hiện sở hữu quỹ đất hơn 100 ha tại Quảng Ngãi, Hưng Yên, và Bình Định với danh mục đa dạng từ phân khúc nhà ở thu nhập thấp, bất động sản nghỉ dưỡng, cho đến bất động sản công nghiệp. Các dự án này lần lượt mang lại doanh thu cho TEG từ năm 2022 trở đi.

–  Mảng Năng lượng tái tạo được sự hậu thuẫn từ tập đoàn Trường Thành Việt Nam, TEG đang tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn, từ việc triển khai xây lắp cho đến khai thác các dự án.

  TEG tăng vốn để mua lại CTCP Năng lượng Trường Thành, là doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào 2 dự án đã COD là ĐMT Hòa Hội (257 MWp) và Bình Nguyên (49,6 MWp).

  Năm 2021, SHS dự báo doanh thu thuần đạt 289,33 tỷ đồng (tăng 34,7% theo năm) và LNST đạt 58,07 tỷ đồng (tăng 7,7 lần theo năm). EPS năm 2021 sau pha loãng dự báo đạt 1.284 VND/cổ phiếu.

  Cổ phiếu TEG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2021 là 9,61x, P/E trượt trung bình của thị trường Việt Nam là 15,92x.

SHS xác định giá trị hợp lý đối với cổ phiếu TEG là 15.200 đồng/cp, cao hơn giá đóng cửa ngày 27/08/2021 là 23,1%.

Rủi ro đầu tư: bao gồm rủi ro cắt giảm công suất từ các dự án năng lượng tái tạo; Rủi ro chính sách; Rủi ro thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng do tác động của dịch Covid-19; Rủi ro pha loãng từ việc tăng vốn.