Logo

Năm 2021, VCS đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 15%

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
28/02/2021 14:03

HĐQT CTCP Vicostone (VCS) dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 với doanh thu thuần 6.797 tỷ đồng và  lợi nhuận trước thuế 1.919 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 15% so với thực hiện năm 2020.

Với kế hoạch riêng Công ty mẹ, VCS đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 6.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.790 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18,3% và 12,2% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Kết thúc năm 2020, Vicostone đạt doanh thu thuần 5.660 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm trước. EPS đạt 8.251 đồng. Với kết quả này, VCS hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu thuần và 90% kế hoạch lợi nhuận.

Dù vậy, VCS vẫn đang duy trì đà tăng trưởng liên tục suốt nhiều năm qua.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VCS đạt 6.055 tỷ đồng, tăng thêm 471 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 2.198 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 1.998 tỷ đồng, nợ dài hạn 199,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 28/2/2021, VCS đóng cửa ở mức 86.200 đồng/cp, tăng 5,38% trong 1 tuần.