Logo

MCG: Chủ tịch cam kết cho vay tài chính để Công ty hoạt động liên tục

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
31/08/2021 21:29

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HOSE: MCG) vừa gửi văn bản giải trình báo cáo soát xét của kiểm toán trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021. Liên quan đến việc yếu tố nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, MCG cho biết Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Ngọc Bình đồng thời là cổ đông lớn cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính bằng cách cho vay tài chính để Công ty tiếp tục hoạt động.

Ý kiến ngoại trừ về các khoản công nợ phải thu

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 của MCG, kiểm toán cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng về tính hiện hữu, chính xác của một số khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 30/06. Do đó, kiểm toán không thể xác  định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này và các khoản mục khác nếu có liên quan đến BCTC hợp nhất hay không.

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, MCG cho biết tại thời điểm kết thúc quý 2/2021, Công ty chưa thu thập được đầy đủ đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của các khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác. Điều này do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của UBND Hà Nội và đặc điểm hoạt động của MCG là có các công trình trải dài từ Bắc đến Nam.

MCG cam kết việc việc ghi nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả trả chưa có đối chiếu là đúng theo thực tế phát sinh và sẽ xác nhận số dư công nợ tại thời điểm kết thúc năm 2021.

Vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán

Trên báo cáo kiểm toán, Công ty bị lưu ý về khoản nợ phải trả quá hạn, khoản lỗ lũy kế của MCG tại 30/06/2021, đồng thời Công ty đang bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn do tồn đọng thuế có thể ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục.

Về việc này, MCG cho biết Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Ngọc Bình đồng thời là cổ đông lớn cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính bằng cách cho vay tài chính để Công ty tiếp tục hoạt động.

Danh sách cổ đông lớn của MCG

Nguồn: VietstockFinance

Ngoài ra MCG cũng nhận nhiều ý kiến nhấn mạnh khác và đã có giải trình.

Về khoản nợ phải trả quá hạn, đây là khoản nợ liên quan đến các công trình chưa quyết toán với các chủ đầu tư và một số khoản phải trả thương mại khác. Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Công ty dự kiến hoàn thành quyết toán các công trình để xác định số nợ phải trả chính xác với các đối tác và thực hiện chi trả hoặc bù trù qua chủ đầu tư tùy tình hình thực tế.

Về khoản lỗ lũy kế đến 30/06/2021, MCG cho biết nguyên nhân chủ yếu do Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho lâu ngày chậm luân chuyển.

Về vấn đề thuế, trong 8 tháng đầu năm 2021, MCG đã nộp ngân sách 14 tỷ đồng. Trong 4 tháng cuối năm, Ban lãnh đạo đã đưa ra một số biện pháp nhằm giải quyết nợ thuế như: Đẩy mạnh nghiệm thu, thanh toán các công trình đang thực hiện; tổ chức quyết toán, bù giá các công trình đã thi công xong…

Lỗ hơn 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, MCG lỗ hơn 15 tỷ đồng. Công ty cho biết kết quả lỗ do trong kỳ thực hiện dự phòng giảm giá hàng tồn kho lâu ngày chậm luân chuyển và dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Đầu tư thủy điện An Pha, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm so cùng kỳ.

Lý do phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư là Thủy điện Nậm Hóa không có nước do thời tiết khô hạn nên doanh thu phát hiện không đủ bù đắp chi phí khấu hao và lãi vay ngân hàng.

Mặt khác, về việc điều chỉnh hồi tố số liệu tại 31/12/2020, MCG cho biết lãi sau thuế chưa phân phối giảm do Công ty hạch toán bổ sung tạm tính doanh thu, giá vốn cho thuê nhà xưởng tại Hưng Yên và chi phí phạt chậm nộp thuế. Các điều chỉnh khác là do thực hiện các bút toán bù trừ, phân loại lại tài sản, công nợ phải thu, phải trả ngắn hạn và dài hạn…

Theo vietstock.vn

https://vietstock.vn/2021/08/mcg-chu-tich-cam-ket-cho-vay-tai-chinh-de-cong-ty-hoat-dong-lien-tuc-737-890015.htm