Logo

MBS tăng vốn kiểu 3 in 1

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
06/04/2021 22:09

ĐHCĐ 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) diễn ra cuối tuần này sẽ quyết định việc tăng vốn điều lệ từ 1.643 tỷ đồng lên 2.676 tỷ đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 1.032 tỷ đồng.

Theo đó, MBS sẽ phát hành hơn 8,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phần; phát hành 24,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2020; phát hành 70,4 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 7:3

HĐQT Công ty trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,8% và 42,8% so với thực hiện năm 2020.

Để thực hiện được mục tiêu khá tham vọng trên, MBS sẽ thay đổi mô hình kinh doanh hoạt động môi giới, thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác tệp khách hàng trong hệ sinh thái Tập đoàn,  tối ưu quy trình; ứng dụng số hóa trong quản lý khách hàng, hỗ trợ bán hàng.

Năm 2020, MBS đã đạt doanh thu 1.121,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 336,1 tỷ đồng, tăng 17% và tăng 16% so với năm 2019. Đây là mức tăng khá thấp trong số các công ty chứng khoán thuộc Top 10 thị phần trên HOSE và HNX.