Logo

Masan Meatlife (MML) phát hành ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động, thị giá 65.500 đồng/cp

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
15/07/2021 01:24

CTCP Masan Meatlife (mã chứng khoán MML) dự kiến phát hành tối đa 280.000 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu MML liên tục tăng mạnh, đóng cửa phiên 14/7 ở mức 65.500 đồng/cổ phiếu, tăng 29% so với thời điểm đầu năm 2021 và hơn gấp 6 lần giá bán cổ phiếu ESOP.

Theo danh sách công bố, có 23 người lao động được tham gia chương trình ESOP lần này.  MML cho biết, đây là những người lao động mang lại giá trị cho cổ đông, bao gồm hiệu quả kinh doanh, sáng kiến mang tính chiến lược, các vị trí công tác và trách nhiệm công việc được phụ trách theo quy định…

Kết thúc năm 2020, doanh thu MML đạt 16.119 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng trên 33%, lên trên 492 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 263 tỷ đồng.