Logo

Mảng kinh doanh gỗ đẩy lợi nhuận ròng Phú Tài tăng 66% trong quý 3

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
15/11/2021 20:45

Động lực giúp lợi nhuận ròng quý 3 và cả 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) tăng trưởng đều đến từ mảng kinh doanh sản phẩm gỗ.

Theo giải trình của PTB, sản lượng tiêu thụ của các ngành chế biến gỗ, kinh doanh thương mại xe ô tô trong quý 3 của Công ty tăng cao hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó trong kỳ Công ty đã hạch toán doanh thu và lợi nhuận của ngành bất động sản vào kết quả kinh doanh.

Do đó, kết thúc quý 3, doanh thu thuần của PTB đạt gần 1,731 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 21.3% lên 24.1%. Lợi nhuận ròng đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 66% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PTB đạt 4,730 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán các sản phẩm gỗ đạt hơn 2,538 tỷ đồng, tăng 19%. Doanh thu bán các sản phẩm đá đạt 1,059 tỷ đồng và doanh thu từ bán xe ô tô Toyota ghi đạt 608 tỷ đồng doanh thu, lần lượt giảm 5% và 12%. Đặc biệt, Công ty có phát sinh mới mảng bất động mang về 455 tỷ đồng doanh thu. Phần còn lại là doanh thu từ thương mại và dịch vụ.

Với doanh thu tăng chủ yếu nhờ mảng gỗ, lợi nhuận ròng của PTB đạt hơn 387 tỷ đồng, tăng 61% so cùng kỳ.

Năm 2021, PTB đặt mục tiêu doanh thu đạt 7,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 525 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 38% so với năm 2020. Như vậy, Công ty đã thực hiện 68% chỉ tiêu doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm ngày 30/09/2021, tổng tài sản của PTB đạt hơn 5,568 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 15%, lên 944 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 30%, lên hơn 1,874 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả tăng 19%, lên gần 3,300 tỷ đồng chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn tăng 23%, lên 1,717 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn tăng 48%, lên gần 457 tỷ đồng.

Theo FILI

https://fili.vn/2021/11/mang-kinh-doanh-go-day-loi-nhuan-rong-phu-tai-tang-66-trong-quy-3-737-909361.htm