Logo

LDG: quý 3/2021 doanh thu lao dốc 83%, lợi nhuận vẫn tăng vọt gấp 3 lần cùng kỳ

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
28/10/2021 00:16

Doanh nghiệp gần như không phát sinh các hoạt động bán hàng khi chi phí chỉ ghi nhận gần 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ trên 135 tỷ đồng, nhờ vậy,  lãi thuần của LDG cao đột biến so với 39,5 tỷ đồng. Lãi ròng theo đó gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái khi đạt 30,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu thuần đạt trên 128 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ, toàn bộ là doanh thu bán hàng hóa bất động sản. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần  gần 252 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 32.7 tỷ đồng, chỉ mới hoàng hành 16% kế hoạch doanh thu và 11% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Được biết, LDG đang triển khai khoảng 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 56.400 tỷ đồng, chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu,… Tuy nhiên, dịch bệnh covid khiến dự án trong quý 3 gần như không thể triển khai. Ngoài ra, trong ĐHCĐ thường niên 30.6, Chủ tịch HDQT LDG cho biết cũng gặp khó khăn trong hoạt động hợp tác với đối tác ngoại tại các dự án do dịch bệnh Covid.

Trong cơ cấu tài sản cho thấy, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của LDG hiện nay là khoản phải thu 4.168 tỷ đồng và có xu hướng tăng dần qua các quý, kế đến là hàng tồn kho của doanh nghiệp hơn 1.060 tỷ đồng, cả hai khoản mục này chiếm hơn 77% tổng tài sản (6.737 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm). Tại thời điểm 30/9/2021, tổng nợ vay của LDG  gần 997 tỷ đồng, tăng  70% so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp trên 3.600 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của LDG cũng cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm hơn 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 90 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn tăng cao (ngắn hạn tăng 42% lên gần 2.522 tỷ đồng và dài hạn tăng 57% lên 1.228 tỷ đồng).

Mặt khác, doanh nghiệp tăng nợ vay nên dòng tiền thuần trong kỳ ghi nhận giá trị dương (cùng kỳ âm gần 38 tỷ đồng), chủ yếu là nợ vay dài hạn với hơn 389 tỷ đồng. Cũng theo Chủ tịch HĐQT LDG, đối tác ngoại và doanh nghiệp vẫn chưa chốt được phương án hợp tác nên thời gian qua LDG đã tăng cường vay vốn ngân hàng.