Logo

Lãnh đạo PSH “tự thưởng” quyền mua cổ phiếu giá ưu đãi

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
07/01/2022 22:10

Công ty cổ phần Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo phương án này, Công ty sẽ phát hành riêng lẻ gần 75,72 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn lên gần 2.020 tỷ đồng, tức tăng khoảng 60% so với hiện nay.

Đáng chú ý, cả 3 nhà đầu tư “chiến lược” tham gia đợt phát hành riêng lẻ đều là lãnh đạo chủ chốt của Công ty, bao gồm ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu), bà Võ Bích Trâm – Thành viên Hội đồng quản trị (dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu) và ông Mai Hữu Phúc – Phó tổng giám đốc (dự kiến mua gần 5,72 triệu cổ phiếu còn lại). Trong đó, ông Mai Hữu Phúc chính là con trai ông Mai Văn Huy.

Danh sách các nhà đầu tư được mua cổ phần riêng lẻ tại PSH từng được đưa ra trong tài liệu được công bố ngày 12/8/2021, trước khi Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày 9/8/2021, Công ty công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến phát hành chỉ bao gồm ông Mai Hữu Phúc và bà Võ Bích Trâm, nhưng chỉ 3 ngày sau, danh sách này đã được thay đổi cả về thành phần tham dự và số lượng cổ phiếu phân phối.

Với mức giá chào bán của lô cổ phiếu riêng lẻ này là 14.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% so với giá đóng cửa của cổ phiếu PSH trong phiên giao dịch ngày 5/1/2021 (23.700 đồng/cổ phiếu).  Trong cơ cấu cổ đông của PSH, ông Mai Văn Huy cũng chính là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 66,65% vốn điều lệ – theo báo cáo quản trị công ty ngày 29/7/2021. Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Mai Hữu Phúc là 0,42%, còn bà Võ Bích Trâm sở hữu 2,23%. Như vậy, 3 cổ đông sở hữu đến 69,31% vốn điều lệ của PSH, trong đó có 2 người là thành viên Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thông qua việc phát hành riêng lẻ với giá bán ưu đãi cho chính mình.