Logo

Kinh Bắc City (KBC) “ôm” rủi ro khi tăng huy động trái phiếu

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
04/03/2021 22:38

Nợ phải trả đang tăng mạnh, nhưng Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City, mã KBC, sàn HoSE) vẫn tăng huy động trái phiếu, khiến áp lực nợ ngày càng lớn.

Kinh Bắc City đang có kế hoạch huy động 400 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất chi trả cố định 10,5%/năm, thời hạn 2 năm, thời gian phát hành trong quý I/2021.

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành, Kinh Bắc City sẽ giải ngân 200 tỷ đồng để cho vay Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng. Đây là đơn vị quản lý Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Số tiền còn lại (200 tỷ đồng) được Kinh Bắc City đầu tư cho Khu công nghiệp Quang Châu thông qua việc cho vay đơn vị quản lý khu công nghiệp này là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Đương nhiên, việc gia tăng vay nợ từ trái phiếu của Kinh Bắc City sẽ làm quy mô nợ phải trả của công ty này tiếp tục phình to, sau khi đã tăng rất mạnh trong năm 2020.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2020 của Kinh Bắc City, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 có giá trị là 12.940 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng gấp hơn 1,5 lần trong năm 2020, đạt giá trị 6.833 tỷ đồng vào cuối năm 2020 và nợ dài hạn tăng gấp hơn 3 lần, đạt giá trị 6.108 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Điều đáng chú ý là, nợ dài hạn tăng chủ yếu do sự phình to đột biến trong hoạt động vay dài hạn của doanh nghiệp này. Số dư vay dài hạn tại thời điểm đầu năm 2020 của Kinh Bắc City chỉ ghi nhận mức 1.122 tỷ đồng, nhưng sau 1 năm, con số này đã vọt lên 4.218 tỷ đồng. Sự tăng vọt của vay dài hạn có một phần từ hoạt động vay trái phiếu, nhưng chủ yếu do hoạt động vay dài hạn tại các ngân hàng. Số dư vay dài hạn ngân hàng tăng từ 260 tỷ đồng vào đầu năm, lên 3.071 tỷ đồng vào cuối năm. Lãi suất các khoản vay dài hạn ngân hàng ghi nhận là 9 – 11,5%/năm.

(Theo Đầu tư)