Logo

IRC báo lãi quý 2 “đi lùi” dù doanh thu tăng trưởng đột biến

Avatar
Đăng bởi: Thang Nguyen
26/07/2021 20:30

Dù doanh thu thuần ghi nhận gấp hơn 26 lần cùng kỳ nhưng CTCP Cao su Công nghiệp (IRC) vẫn báo lãi sau thuế quý 2/2021 “đi lùi” 54%, chỉ còn hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, theo BCTC quý 2/2021, doanh thu thuần trong kỳ của IRC đạt hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 700 triệu đồng. Nguyên nhân là do doanh thu từ bán mủ RSS tăng đột biến, gấp 31 lần quý 2/2020, với hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng đáng kể, lợi nhuận gộp của Công ty chỉ đạt hơn 900 triệu đồng.

Doanh thu tài chính của IRC (toàn bộ là lãi tiền gửi và cho vay) tăng 12%, lên gần 2 tỷ đồng.

Kỳ này, Công ty không phát sinh chi phí tài chính cũng như lãi vay. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng 14%, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác trong kỳ giảm mạnh 86%, khiến lãi sau thuế chỉ đạt hơn 500 triệu đồng, “đi lùi” 54% so cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: BCTC quý 2/2021 của IRC

Tuy nhiên, do sự sụt giảm của khoản lợi nhuận khác, lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 của IRC chỉ đạt gần 400 triệu đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Với kết quả này, IRC chỉ mới thực hiện được 11% mục tiêu lãi sau thuế (3.2 tỷ đồng) được đề ra cho cả năm 2021.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của IRC đạt gần 29 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần cùng kỳ. Lãi gộp theo đó cũng ghi nhận hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty chỉ lãi hơn 3 triệu đồng.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của IRC ghi nhận hơn 198 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Thành phẩm tồn kho giảm hơn 72%, còn hơn 8 tỷ đồng, trong khi đó Công ty không ghi nhận bất kỳ khoản phải thu khách hàng nào. Tiền và tương đương tiền đạt hơn 21 tỷ đồng, tăng 55%.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 của IRC giảm 13% so với đầu năm, chủ yếu do giảm khoản phải trả cho người lao động, về gần 12 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không phát sinh bất kỳ khoản nợ vay nào.

Theo vietstock.vn

Link bài gốc https://vietstock.vn/2021/07/irc-bao-lai-quy-2-di-lui-du-doanh-thu-tang-truong-dot-bien-737-878603.htm