Logo

HSC đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 87% so với cùng kỳ

Avatar
Đăng bởi: Thang Nguyen
20/07/2021 21:52

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q2.2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả khả quan và các chỉ số đều tăng trưởng ấn tượng.

Trong quý 2.2021, HSC đạt doanh thu hơn 767 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 352 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HSC ghi nhận hơn 1.505 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành 63% kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.983 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 4,3% và 13,1%.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021:

Doanh thu phí môi giới chiếm 44% tổng doanh thu của HSC, đạt 655 tỷ đồng, tăng trưởng 163% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do giá trị giao dịch của toàn thị trường tăng mạnh trong giai đoạn này.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 493 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ và chiếm 33% tổng doanh thu nhờ việc thanh khoản của thị trường tích cực nên nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư cũng duy trì ở mức cao

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 332 tỷ đồng, tăng 64% so với nửa đầu năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 17.3 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ vào việc ghi nhận doanh thu các thương vụ lớn