Logo

Hệ thống cảng biển cần đầu tư 313.000 tỷ đồng trong 10 năm tới

Avatar
Đăng bởi: Phan Vinh
27/09/2021 19:48

Quy hoạch đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam có hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hóa 1.140-1.423 triệu tấn vào 2030. Quy hoạch ưu tiên phát triển các khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Hệ thống cảng biển cần đầu tư 3130.000 tỷ đồng trong 10 năm tới.

Trong đó, hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa, giao thương giữa các vùng miền trong nước và hàng trung chuyển, quá cảnh cho các nước trong khu vực cũng như nhu cầu vận tải hàng khách nội địa và quốc tế.Quy hoạch đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam có hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện địa, thu nhập trung bình cao.

Hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hóa 1.140-1.423 triệu tấn, trong đó hàng container là khoảng 38-47 triệu TEU và hành khách là khoảng 10,1-10,3 triệu lượt.

Về kết cấu hạ tầng, quy hoạch ưu tiên phát triển các khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện ( Hải Phòng), Cái Mép ( Bà Rịa – Vũng Tàu). Quy hoạch còn tính đến việc nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp phát triển từng bước cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (Khánh Hòa) để khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý.

Quy hoạch định hướng phát triển bến cảng Trần Đề (Sóc Trăng) phục vụ đồng bằng sông Cửu Long để có thể triển khai đầu tư khi đủ điều kiện.

Quy hoạch dự kiến tổng nhu cầu sử dụng đất đến 2030 là khoảng 33.600 ha và tổng nhu cầu sử dụng mặt nước phát triển hệ thống cảng biển là khoảng 606.000 ha.

Quy hoạch cho biết nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến 2030 là khoảng 313.000 tỷ đồng (chỉ bao gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa). Dự kiến nguồn vốn được huy động chủ yếu từ nguồn ngoài ngân sách, vốn doanh nghiệp và những nguồn vốn hợp pháp khác. Phần vốn nhà nước tập trung cho hạ tầng hàng hải trọng điểm, khu vực trọng điểm, tạo sức lan tỏa và thu thút đầu tư.

Về cơ cấu hạ tầng hàng hải công cộng, quy hoạch dự kiến ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải phục vụ tàu đến 200.000 tấn giảm tải (18.000 TEU); Dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, giai đoạn 2 cho tàu đến 20.000 tấn giảm tải; nâng cấp luồng vào cảng Nghi Sơn, luồng sông Chanh, luồng Cẩm Phả, luồng Thọ Quang và các tuyến luồng khác.

Về bến cảng biển, quy hoạch ưu tiên đầu tư các bến tiếp theo khu bến Lạch Huyện; bến khởi động khu bến Nam Đồ Sơn (Hải Phòng); các bến tại khu bến Cái Mép – Thị Vải ( Bà Rịa – Vũng Tàu); các bến cảng chính thuộc cảng biển loại I; các bến khách quốc tế gắn với vùng động lực phát triển du lịch; các bến cảng quy mô lớn gắn trung tâm điện lực than, khí, xi măng, dầu luyện kim; các bến phục vụ khu kinh tế ven biển; kêu gọi đầu tư các bển cảng tiềm năng Vân Phong và Trần Đề.

Để có nguồn vốn đầu tư, quy hoạch đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế và điều kiện để huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển. Quy hoạch cũng tính đến việc khai thác nguồn lực từ quỹ đất, mặt nước, nguồn thu từ cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng đầu tư từ nguồn ngân sách.

Quy hoạch khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển.

Quy hoạch còn tính đến việc tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong việc chia sẻ trách nhiệm đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng công cộng tại cảng biển như một phần trong dự án đầu tư khai thác cảng biển của doanh nghiệp.

Tuần trước, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được phê duyệt. Theo quy hoạch, Việt Nam cần 900.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng thêm 41 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 9.014km, 172 tuyến đường quốc lộ với chiều dài khoảng 29.795 km và khoảng 3.034 km đường bộ ven biển đi qua 28 tỉnh, thành phố vào 2050.

Theo ndh

https://ndh.vn/thoi-su/he-thong-cang-bien-can-dau-tu-313-000-ty-dong-trong-10-nam-toi-1300275.html