Logo

Hệ sinh thái bất động sản – ngân hàng

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
28/12/2022 21:06

Trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng xuất hiện nhiều mối quan hệ khi chung cổ đông lớn, lãnh đạo hoặc xuất phát từ một hệ sinh thái.

Kinh doanh địa ốc là con đường ngắn nhất đưa một doanh nhân trở nên giàu có. Điều này dễ dàng hơn khi sở hữu cổ phần lớn tại ngân hàng. Nhưng con đường đó cũng ẩn chứa rủi ro khi các đại án kinh tế khối tư nhân 10 năm qua đều liên quan đến hai lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

Link gốc: https://forbes.vn/giai-ma-nha-phat-trien-du-an-bat-dong-san