Logo

Giá phôi thép tăng, Gang thép Cao Bằng báo lãi kỷ lục trong quý 2

Avatar
Đăng bởi: Thang Nguyen
26/07/2021 20:29

Nhờ sự “nóng” lên của thị trường thép trong quý 2/2021, CTCP Gang thép Cao Bằng (mã CBI) trong kỳ thu về hơn 153 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 18.5 lần cùng kỳ 2020.

Tính riêng trong quý 2/2021, doanh thu thuần của CBI đạt gần 991 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân doanh thu tăng đột biến là do giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phôi thép đều tăng so với quý 2/2020. Sau khi trừ giá vốn, CBI lãi gộp hơn 168 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Trừ chi phí quản lý gấp 2.2 lần cùng kỳ thì cả chi phí tài chính (-52%) và chi phí bán hàng (-95%) của CBI đều giảm mạnh so với quý 2/2020.

Doanh thu tăng mạnh trong khi chi phí được tiết giảm đã giúp CBI lãi hơn 153 tỷ đồng sau thuế, gấp 18.5 lần cùng kỳ 2020. Đây là quý báo lãi cao nhất cúa CBI kể từ năm 2016 đến nay.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của CBI. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 2/2021 của CBI

Ngoài ra, với kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 216 tỷ đồng, CBI đã vượt hơn 79% so với kế hoạch lãi 120.3 tỷ đồng trước thuế được đề ra cho cả năm 2021.Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CBI ghi nhận gần 1,527 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Nhờ đó, CBI báo lãi sau thuế xấp xỉ 216 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, gấp gần 15 lần cùng kỳ 2020.

Tổng tài sản của CBI tại ngày 30/06/2021 ghi nhận hơn 1,678 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho giảm 36%, còn hơn 250 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của CBI ở mức gần 1,367 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Dư nợ các khoản vay cũng giảm lần lượt 7% đối với các khoản ngắn hạn và 13% đối với các khoản dài hạn, còn 380 tỷ đồng và xấp xỉ 594 tỷ đồng.

Nhờ kết quả trong nửa đầu năm 2021, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối tháng 6/2021 của CBI chỉ còn gần 119 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận gần 335 tỷ đồng.

Theo vietstock.vn

Link bài gốc https://vietstock.vn/2021/07/gia-phoi-thep-tang-gang-thep-cao-bang-bao-lai-ky-luc-trong-quy-2-737-878213.htm