Logo

Duy trì hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
09/08/2021 11:47

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa chính thức thông báo, từ ngày 9/8/2021 Sở này sẽ áp dụng qui trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Lý do là cuối tuần qua, tại văn phòng của HOSE vừa phát hiện vài nhân viên dương tính với SARS CoV-2. Cụ thể, Sở sẽ:

  • Tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp “mặt đối mặt” với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa;
  • Mọi hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở sẽ vẫn diễn ra bình thường.

HOSE đã xây dựng các phương án tính toán kỹ mọi rủi ro có thể xảy ra. Hệ thống của Sở có khả năng thiết lập trung tâm điều hành ở các vị trí địa lý khác nhau chứ không nhất thiết phải cố định tại 1 địa điểm. Ngoài ra, Sở còn có 1 trung tâm dự phòng thảm hoạ ở cách xa trụ sở chính. Toàn  bộ nhân viên của Sở từ khi chớm dịch đã đươc chia thành các nhóm hoạt động độc lập theo ca kíp. Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong mọi tình huống, các Sở giao dịch vẫn sẽ luôn đảm bảo giao dịch thông suốt trên thị trường.