Logo

DIG: muốn huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu, phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cp

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
04/04/2021 19:33

Trong năm 2021, DIC Corp (mã chứng khoán DIG) đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 62% so với kết quả đã kiểm toán năm 2020. Cổ tức dự kiến 18-22%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. DIG cũng có kế hoạch tăng vốn mạnh và phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

DIG dự  kiến  sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.184 tỷ đồng lên khoảng 4.200 tỷ – 5.500 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức và ESOP. Cụ thể, năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu hợp nhất sau kiểm toán là 2.487 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 722 tỷ đồng, tăng 95%.

Với kết quả này, công ty muốn trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 17%, thông qua việc phát hành gần 60 triệu đơn vị DIG để trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong quý II/2021. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 4.099 tỷ đồng.

Đồng thời, DIG sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá chào bán 15.000 đồng/cp, bằng 49% giá DIG chốt phiên ngày 1/4.Thời điểm thực hiện trong nửa cuối năm 2021. Số phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày phát hành.

Năm 2021, DIG lên kế hoạch đầu tư 9.436 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, đầu tư phát triển dự án là 9.264 tỷ đồng, đầu tư tài chính 172 tỷ đồng. Để có nguồn tiền đầu tư, HĐQT trình cổ đông hạn mức vay năm 2021 là 3.865 tỷ đồng, trong đó sẽ giải ngân 1.894 tỷ đồng (gồm 1.128 tỷ đồng cho dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu, 500 tỷ đồng vay ngắn hạn bổ sung cho các dự án, 166 tỷ đồng cho dự án CSJ – giai đoạn 2, 100 tỷ đồng cho dự án Khu nhà ở Lam Hà Central Point)

Đồng thời, DIC Corp dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 3 – 5 năm. Số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Ngoài ra, HĐQT DIG trình nội dung sẽ nhận sáp nhập công ty con là Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam (DIC Hà Nam). Công ty con này được thành lập với mục tiêu đầu tư hai dự án là Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí hồ Ba Hang và dự án Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liên tại tỉnh Hà Nam. Công ty con này được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó DIC Corp góp 87,5 tỷ đồng, tương ứng 87,5% vốn.

NĂm 2020, DIG đã hoàn tất mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DIC Hà Nam. Đến ngày 5/2, DIC Hà Nam đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty TNHH MTV do DIC Corp sở hữu 100%.

Theo chiến lược của DIC Corp giai đoạn 2011 – 2020, tổng công ty có chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp có cùng ngành nghề kinh doanh với DIC Corp, thoái vốn tại các doanh nghiệp có ngành nghề không phù hợp, có vốn góp nhỏ, quyền biểu quyết không cao,…