Logo

ĐHCĐ TNG: Cổ đông e ngại xung đột lợi ích ở phương án phát hành riêng lẻ

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
24/04/2022 20:59

ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) đã thông qua phương án phát hành thêm 36,8 triệu cổ phần để  tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tối đa 7,4 triệu cổ phần, phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 5 triệu cổ phần, phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 10,5 triệu cổ phần và phát hành riêng lẻ tối đa 13,8 triệu cổ phần.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần, giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn giá trị sổ sách hiện là hơn 15.000 đồng/cổ phần.

Tại đại hội, cổ đông đã chất vấn về việc tại sao không phát hành cho cổ đông hiện hữu mà lại phát hành riêng lẻ, gây xung đột lợi ích với các cổ đông. Tuy nhiên, với đa số phiếu biểu quyết tán thành, đại hội đã thông qua phương án phát hành trên.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đạt 231 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức 16%, gồm 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Kế hoạch cổ tức năm 2022 tối thiểu 16%.

Tại đại hội, Công ty trình tách công ty BĐS thành công ty riêng và tự huy động vốn để hoạt động.

Năm 2022, TNG tăng 39 chuyền ( hiện tại 288 chuyền => tổng chuyền sau tăng là 327 chuyền, năm 2023 tăng 24 chuyền lên 351, năm 2024 tăng 13 chuyền lên 364, năm 2025 tăng 15 chuyền lên 379)

Việc tăng năng lực sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng đặt hàng tăng lên, mở rộng thị trường, mở rộng thêm khách hàng các khách hàng bán lẻ trực tiếp.

Hiện giá trị đơn hàng Công ty đã có xác nhận đến quý III/2022.