Logo

Đất Xanh Service (DXS) hạ giá niêm yết từ 4x về 32.000 đồng/cp, bằng giá IPO

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
29/06/2021 09:48

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất xanh Services – mã chứng khoán DXS) công bố giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 32.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ngày đầu tiên là +/-20%, thấp hơn hẳn so với giá 4x dự kiến tại buổi roadshow trong tháng 3/2021 vừa qua.

Dựa trên kết quả đợt chào bán ra công chúng lần đầu của Công ty tại mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-DXS/HĐQT ngày 15/06/2021, HĐQT Công ty quyết định đưa ra mức giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DXS ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu.

DXS cũng bất ngờ có thông báo về việc giải trình giá niêm yết DXS, thì DXS cho rằng, mức giá niêm yết trên chưa thực sự phản ánh hết giá trị nội tại cũng như triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai.

DXS cho biết, để nhanh chóng hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu DXS trên HOSE, công ty đã hoàn thiện hồ trơ theo yêu cầu của HOSE. Ngày 25/6 vừa qua, DXS đã nhận được chấp thuân niêm yết cổ phiếu của DXS từ HOSE.

Công ty dự kiến ngày giao dịch đầu tiên là 6/7/2021 nhưng với quy định hiện hành và tình trạng hệ thống giao dịch mới của HOSE (do FPT cung cấp) chưa hoàn thiện), DXS cần HOSE xác nhận chính thức ngày giao dịch này.