Logo

Công ty Sado nhận chuyển nhượng số cổ phiếu của Vincom Retail trị giá gần 6.600 tỷ đồng

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
02/03/2021 12:12

Theo công bố thông tin, CTCP Kinh doanh thương mại Sado đã nhận chuyển quyền sở hữu gần 192,2 triệu cổ phiếu VRE của CTCP Vincom Retail do sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển đô thị Nam Hà Nội.

Số cổ phiếu VRE mà Sado vừa nhận chuyển nhượng tương ứng 8,25% tống số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Voncom Retail. Sau giao dịch, công ty Sado trở thành cổ đông lớn của Vincom Retail.

Giao dịch thực hiện ngày 22/2/2021. Trước đó, Công ty Sado không sở hữu cổ phiếu VRE nào.

Theo thông báo thành lập, thực hiện tái cấu trúc nội bộ, CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng, một công ty con của Tập đoàn Vingroup, đã thực hiện tách doanh nghiệp, trong đó thành lập một công ty mới là Công ty Sado hiện nay, với vốn điều lệ gần 500 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup sở hữu 98% vốn.